Bell Schedules
Regular Schedule Mondays, Tuesdays, Thursdays, Fridays.
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 9:00 AM 10:18 AM 78 min
Period 2 10:23 AM 11:41 AM 78 min
Period 3 (Advisory) 11:46 AM 12:14 PM 28 min
Lunch 12:14 PM 12:48 PM 34 min
Period 4 12:53 PM 2:11 PM 78 min
Period 5 2:16 PM 3:34 PM 78 min
Late Start Day (Wednesdays)
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 9:22 AM 10:28 AM 66 min
Period 2 10:33 AM 11:39 AM 66 min
Lunch 11:39 AM 12:13 PM 34 min
Period 3 (Advisory) 12:18 PM 1:12 PM 54 min
Period 4 1:17 PM 2:23 PM 66 min
Period 5 2:28 PM 3:34 PM 66 min
Minimum Day Back to School Night and Open House
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 9:00 AM 9:45 AM 45 min
Period 2 9:50 AM 10:35 AM 45 min
Period 4 10:40 AM 11:25 AM 45 min
Period 5 11:30 AM 12:15 PM 45 min
1st & 3rd Quarter Finals Schedule Day 1 & 2
Description / Period Start Time End Time Length
Day 1 9:00 AM 12:10 PM 190 min
Period 1 9:00 AM 10:30 AM 90 min
Period 2 10:40 AM 12:10 PM 90 min
Day 2 9:00 AM 12:10 PM 190 min
Period 4 9:00 AM 10:30 AM 90 min
Period 5 10:40 AM 12:10 PM 90 min
2nd & 4th Quarter Finals Schedule 1 Day
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 9:00 AM 9:45 AM 45 min
Period 2 9:50 AM 10:35 AM 45 min
Period 4 10:40 AM 11:25 AM 45 min
Period 5 11:30 AM 12:15 PM 45 min